ගරු සුදුහුම්පොළ විමලසාර ස්ථිවරයන් වහන්සේ

මෙම ස්ථිවරයන් වහන්සේ සිය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කළේ කොළඹ මාලිගා කන්දේ විද්ද්‍යෝදය පිරිවෙන මඟිනි. එතුමන් සිය උසස් අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරන ලද්දේ කොළඹ හුණු පිටියේ ගංඟාරාම විහාරය මඟිනුත් දික්වැලි වැව්‍ රු කන්නල පිරිවෙණ මඟිනුත් ඉන්දියාවේ සම්පුරන් ආනන්ද සංස්කෘත බරණැස විශ්ව විද්‍යාලය මඟින්‍ ය​. ස්ථිවරයන් වහන්සේ පනාගොඩ හමුදා මූලස්ථානයේ බෝධි රාජාරාමයේ දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ නමැති ළමා සංවර්ධන පදනම ආරම්භ කරන ලදී. එය ආරම්භ කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාත්මික ශික්‍ෂණය දියුණු කරනු පිණිසත් ය​. මේ පදනම ආරම්භ කරන ලද්දේ 1990 නොවැම්බර් 20වෙනිදා ය​. පසුව එහි කටයුතු රූපවාහිණී ආයතනය මඟිනුත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සංස්ථාව මඟිනුත් විකාශනය කරනු ලැබුණේ ය​.

පිරිත් යනු පරිත්ත යන පාලි වචනයේ සිංහල ස්වරූපයයි. එහි අරුත ආරක්‍ෂාව යන්නයි. සාම්ප්‍රදායික නිර්වචනයට අනූව “එය කෙනෙකු සෑම පැත්තකින්ම සෑම දිශාවකින්ම ආරක්‍ෂා කරන්නේ ය​.”
පිරිත් යනු බුද්ධ වචනය සජ්ජායනා කිරීමයි. මේ සජ්ජායනය පෞද්ගලික මට්ටමින් හෝ කණ්ඩායම් මට්ටමින් කළ හැකි වේ. ආරම්භයේ දී මේ සජ්ජායනය පවත්වනු ලද්දේ හුදෙක් සත්‍යය තහවුරු කිරීමක් පමණි. නොඑසේ නම් යමෙකුගේ ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවේ බලය ආශිර්වාදය ලබා දීමක් වශයෙනි. එය ත්‍රිවිධ රත්නයේ අසහාය බල මහිමය ප්‍රකාශ කරන ක්‍රියාදාමයක් බවට පත් වේ.

කියවන්න

ජීවන ගමනේ නිරූපණය​.